Taby Seaplane Club

Generationsväxling på gång?

Young Pilots på besök i Hägernäs
Young Pilots på besök i Hägernäs

Det finns ett stort intresse för sjöflygning också bland den yngre generationen. Det visade sig under lördagen 23 maj när 19 medlemmar ur Young Pilots (YP) gästade flyghamnen i Hägernäs. YP är Frivilliga Flygkårens ungdomssektion och gruppen kom från Stockholmsområdet.

Dagen inleddes med att Christer Leinehed, flyglärare hos TSK, beskrev vad sjöflygning handlar om. Flyg, frihet, natur men också vilka risker som finns och hur man skall agera som ansvarsfull pilot. Efter att en regnskur passerat så fortsatte dagen med de första flygningarna. En Cessna 172 normalt baserad på Värmdö och så SE-LVP (Cessna 206) som finns vid klubbens brygga användes. Piloterna tog var sin grupp av Young Pilots med på en sväng mot Waxholm och tillbaka. Eftersom ingen hade varit på en sjöflygmaskin tidigare så var detta en unik upplevelse. Flera sade efteråt att sjöflyg var något de ville börja med (när de får ekonomin till det).

YP bjöd på grillade hamburgare ner vid stranden vilket var mycket uppskattat av piloter och funktionärer.
Som avslutning tackade Staffan Beck alla och hoppades att Young Pilots kan delta vid andra sjöflygarmöten ute i landet framöver. Också ett stor tack till Staffan som ordnade den mycket uppskattade träffen.

Go/No-Go

gonogoI syfte att sprida kunskap och öka säkerheten inom sjöflyget har TSK valt att länka till publicerade haverirapporter där sjöflygplan varit inblandade. Till dags datum finns där 18 rapporter från 1997 och framåt.  I samtliga fall kan orsaken härledas till den mänskliga faktorn. Under 2014 inträffade tre haverier varav haverikommissionen valde att utreda ett. Övriga två utreddes aldrig då de ansågs bero på bristande underhåll eller inte orsakade personskada. Olyckan som utreddes och som nu också finns publicerad i rapport RL2015_06 skedde på sjön Vättern strax norr om Visingsö den 14 Juni 2014. I samband med haveriet omkom föraren genom drunkning.  …

Sjöflyg 2015

En Maul kom först sen en C206 i ny skepnad och inom några veckor anländer några C185 i näst intill nyskick, sjöflygsäsongen 2015 är igång. Detta innebär också att sjöskolningen kan starta och närmast är det teori 16/5 och 17/5.

Det har jobbats hårt i olika flygverkstäder under vintern och resultaten har inneburit översyner, upprustning, ny lack och motorbyte för vissa. Kort sagt en uppgradering av flygplansbeståndet i Sveriges största sjöflyghamn och flygplats i Stockholm (Täby Kommun), dit allmänflyget är välkommet.

IMG_3526._sm

VFR Quiz

Veckan fråga blev till ett helt VFR quiz. Flygning och kännedom om regler är färskvara. Testa dina teorikunskaper inför nästa flygning eller PC.

 

Årsmöte 2015

Täby Sjöflygklubb inbjuder samtliga betalande medlemmar till årsmöte Torsdagen den 19 Mars klockan 19.00. Mötet hålls i klubbens lokal på Pontongränd 9 i Hägernäs. För att styrelsen skall hinna behandla eventuella motioner skall dessa vara styrelsen tillhanda senast 26 Februari. Motioner skickas bäst via epost till kontakt@tsk.nu.

Styrelsen

Hur är det med teorikunskapen?

Ett säkert sjöflygande bygger på praktisk erfarenhet och en god teoretisk grund. Kunskap är färskvara och inför kommande flygsäsong är det en bra investering att repetera. HP-50 kompendiet är en nyttig läsning som belyser en del vanliga fällor.

Vill man testa sina kunskaper finns nu också TSKs Sjöflyg Quiz On-line där du med ett antal flervalsfrågor får en uppfattning om din status. Testet är anonymt och består av drygt 30 frågor, du får omedelbar feedback på om du svarat rätt eller fel.

Safe eller UnSafe?

Hägernäs 27 December

Isen lägger sig i havsviken och snart kanske vi kan öppna Täby-Hägernäs för lite vinterflygning. The Capital of Scandinavias närmaste flygplats dit allmänflyget är välkommet.

Obs, Manipulerad bild.

AllEscort