Taby Seaplane Club

Byggdagar

klubbhuset byggs nu vidare i klubbens egen regi. Nedanstående dagar är avsatta för gemensam byggnation och medlemmar och andra frivilliga är ytterst välkomna att vara med. Om du inte redan anmälde ditt deltagande under mötet i lördags gör så via epost  till klubbhus@tsk.nu

  • 12 December. Främst kommer vi att arbeta med isolering av tak och väggar samt montering av eldosor och rör.
  • 27 December. Isolering av tak, eldragning i torn och övriga väggar. Måning med flamskyddsfärg.
  • 2 Januari. Planerat att färdigställa takisolering, montering av innerväggar samt dragning av ventilation. 

klubbstuga-20091205