Taby Seaplane Club

Mycket har hänt sedan sist

Det har varit lite dåligt med uppdateringarna på senaste tiden då mycket arbete lagts ner på klubhus, bryggor och inte minst på att färdigställa klubbens flygmaskiner. Det som hittils gått bäst är de områden där det inte finns så mycket EASA direktiv att ta hänsyn till vilket då innefattar flygmaskinerna. Klubbens C206 ligger på målsnöret och om de Norska myndigheter gillar underhållsplan och övrig dokumentation skall den kunna släppas fri under kommande vecka. C172 ligger lite efter men kommer under granskning i slutet av denna vecka. Bygget av klubbstugan fortskrider och fokus just nu är att färdigställa exteriört såsom bryggor, tankanläggning och trädäck. Här sker det aktiviteter nästan dagligen och brygganläggningen blir mycket fin och funktionsduglig.

brygga_fr_luften_300x2251  brygga_fr_klubbhus_300x225

Bryggorna tillåter flera besökande flygmaskiner och tilläggning mer oberoende av vind. De tunga betongbryggorna ger också ett bra vågskydd vid sydliga vindar. Klubben söker fler medlemmar som vill vara med också stödja vår verksamhet i Hägernäs. Läs mer om medlemskap här, större och mindre ekonomiska bidrag är givetvis också välkommet.