Taby Seaplane Club

Sjöflygsäsongen till ända

Idag Söndag parkerades den sista flygmaskinen i vinterdvalan och väntan inför kommande vårvärme. Även om flygandent tar en paus så fortgår färdigställandet av klubbhuset med kommande organiserade och spontana byggdagar. Det är egentligen inte så långt kvar innan insidan är färdig.

Samtidigt finns många tankar i huvudet hur klubben kommer att se ut i framtiden. Kommer klubben äga någon flygmaskin eller kommer alla  maskiner vara i privat ägo. På vilket sätt kommer skolning att kunna bedrivas och hur stor är egentlige underlaget för den verksamheten. I en stad som Stockholm där antalet flygplatser för almänflyget krymper snabbare än någon annan platsi världen borde underlaget vara gott för sjöflygutbildning. Men det krävs kapital och stor vilja för att finansiera och bedriva verksamheten. Utan tillströmning av nya piloter och med möjlighet att lära sig sjöflygandets konst går vi en något bister framtid till mötes.  Detta och mycket annat tål att tänka på under vintern.

Positivt och smått unikt för en flygklubb är det goda kontakter vi har med våra grannar. Antalet medlemmar från kringliggande bostadsrättsföreningar i Hägernäs Strand ökar för varje vecka. Spontana besök och överlag positiva reaktioner är vad som möter oss vid besök i klubbstugan och bryggorna. Nästa år hoppas vi kunna göra fler gemensamma flygaktiviter tillsammans med våra medlemmar. 

Med sikte mot en fint sjöflygår 2011….