Taby Seaplane Club

Rapport från årsmötet

Täby Sjöflygklubbs ordinarie årsmöte genomfördes som planerat Torsdagen den 31 Mars 2011 kl 19:00. Ett tjugotal medlemmar slöt upp i detta första årsmöte som klubben kunde hålla i nya klubbhuset. Årsmötet öppnades av ordförande Jan-Ola Karlsson som i snabb takt betade av punkterna. Jan-Ola föredrog också verksamhetsberättelsen för 2010 och man kan inte annat än förundras över hur mycket arbete och tid som läggs ner kring verksamheten. Förutom en del trevlig flygning under sommaren speglades 2010 av byggnationer av klubbhus och bryggsystem samt arbete med att driftsätta klubbens flygmaskiner. Flygmaskinerna har under 2009 och 2010 också dragit med höga kostnader och flera överaskningar vilket resulterat i att klubben tvingats göra ekonomiska avskrivningar och en förlust för räkenskapsåret. Utsikterna för 2011 ser däremot bättre ut även om vi inte lyckats sälja någon av våra flygmaskiner, kassören håller hårt i slantarna vilket är bra. Valberedningens förslag på styrelse inför 2011 antogs och vi har fått visst nytillskott i form av Rober Wagner, Björn Pettersson samt Martin Johansson som tillträder som ordinarie ledarmot respektive suppleanter. En fullständig förteckning över styrelsen 2011 finns här.

Nog om historen. Ny arbetas det intensivt med att förbereda klubbens C206 inför sjösättningen. Flygplanet är under omregistrering och kommer inom kort heta SE-LVP, ingen kan ana hur mycket papper som behöver fyllas i och skickas in för att göra detta. Innan sjösättning kommer 100 timmars service utföras, byte av vissa instrument samt tätning av flottörer. Utöver detta sedvanlig tvätt och vaxning. Vår förhoppning är att kunna sjösätta under mitten av maj månad, men som vanligt är det beroende på medlemmars insatser och att inga tekniska överaskningar tillkommer vilket snabbt kan revidera planen.