Taby Seaplane Club

Andel i Cessna U206 på flottörer

SE-LVPÄr du pilot och tröttnat på nedlagda flygfält i Stockholm och Swedavias motstånd mot allmänflyg? Börja sjöflyga.

Täby sjöflygklubbs sjö-Cessna U206 är såld till ny ägargrupp inom klubben. Gruppen består i dagsläget av sju personer men vi söker ytterligare 12 andelsägare. Maskinen är en U206A på PeeKay 3500 flottörer baserad i Hägernäs, med vinterhangar i Vallentuna. Gällande ARC och serviceorganisation. Kalkylen för andelen innefattar en fabriksöversedd Continental IO-520 motor med 285hk som levereras i sommar. Maskinen är under omregistrering och heter idag SE-LVP. Har du inte sjöbehörighet så går det att ordna på den egna maskinen.   Prova på ett nytt sätt att flyga där start och landningsplatser är obegränsade.

Kontakta
Lars Göransson
Telefon: 070-6033508
Epost: lgoransson@bredband.net