Taby Seaplane Club

Swedavia vill vräka affärs- och allmänflyget från Bromma

Nu är det kris! Swedavia, som driver Bromma flygplats, hotar att ta hjälp av Kronofogden för att vräka Stockholms Flygklubb och 10 andra flygverksamheter från Bromma flygplats vid årsskiftet 2011/2012.

I ett brev den 1 november 2011 kräver Swedavia att Stockholms Flygklubb omgående flyttar från Bromma flygplats och det område som klubben har arrenderat, och också tar bort byggnader och inventarier. Swedavia har inte gett flygklubben någon alternativ plats på Bromma för verksamheten. Det betyder att klubben och dess flygplan riskerar att bli hemlösa senast den 1 januari 2012, om inte Swedavias planer stoppas.

Bakgrunden är att Swedavia anser sig behöva utrymmet där Stockholms Flygklubb finns för att kunna genomföra en uppgradering av Bromma Flygplats från 2C till 3C, dvs för att kunna ta emot större och tyngre flygplan än i dag.

Läs mer