Taby Seaplane Club

EU-kommissionen lägger sig i Swedavias vräkning av affärsflyget från Bromma

Hjelmco Oil har inlämnat klagomål till EU-kommissionen i Bryssel. Klagomålen rör det statliga flygplatsbolaget Swedavias uppsägningar av arrendeavtal på Bromma flygplats. Enligt Hjelmco Oil innebär uppsägningarna av arrendeavtal att restriktioner infördes för Hjelmco Oils verksamhet. Svensk lag 2000:150 vilken är baserad på EU:s direktiv 96/67 EG anger att sådana restriktioner endast får beslutas av behörig svensk myndighet.

Läs mer om detta samt EU kommissionens brev till Sverige här.