Taby Seaplane Club

Hur är det med teorikunskapen?

Ett säkert sjöflygande bygger på praktisk erfarenhet och en god teoretisk grund. Kunskap är färskvara och inför kommande flygsäsong är det en bra investering att repetera. HP-50 kompendiet är en nyttig läsning som belyser en del vanliga fällor.

Vill man testa sina kunskaper finns nu också TSKs Sjöflyg Quiz On-line där du med ett antal flervalsfrågor får en uppfattning om din status. Testet är anonymt och består av drygt 30 frågor, du får omedelbar feedback på om du svarat rätt eller fel.

Safe eller UnSafe?