Taby Seaplane Club

PK Floats återuppstår

PK Floats Inc produktion av aluminiumflottörer har under två års tid legat nere under oklara ägarförhållanden. Nu ser dock framtiden ljus ut och i Januari 2016 beräknas produktionen vara i full gång igen, både av reservdelar och nya flottörer.

PK_logo