In English

Senaste nytt

Välkommen till sjöflygsäsongen 2020 hälsar vi på Täby Sjöflygklubb.

Kontakt

Pontongränd 9
183 68 Täby
ePost: kontakt@tsk.nu


Plusgiro: 268063-5
Bankgiro: 529-9961
Swish: 1234944948

__________________________ Observera att klubben inte har något samarbete med leverantörer av s.k upplevelse-flygningar. Har du fått eller köpt en sådan vänligen kontakta respektive företag med frågor och bokningar.

Avgifter / Konton

Avgifter per medlemskategori

Huvudmedlem
  • 1000:- Årsavgift
  • 3000:- Inträdesavgift-1* (Gäller nya medlemmar)
  • 10.000:- Inträdesavgift-2* för eget eller andel i flygplan som har brygg- eller ramp-plats i Hägernäs (Gäller nya medlemmar)
  • 530:- KSAK-Medlemskap (kan också betalas genom annan klubb)
Gästmedlem
  • 1500:- Årsavgift (Kan endast lösas en gång per person och gäller under en begränsad tid. Primärt för elever)
BRF medlem
  • 500:- Årsavgift
Stödjande medlem
  • 250:- Årsavgift

Medlemsavgifterna skall vara Täby Sjöflygklubb tillhanda senast den 15 Januari.

Betala till klubben plusgiro: 26 80 63 – 5. Var noga med att ange ditt namn och e-post adress på inbetalningen.

* Engångsavgift-2 avser nya medlemmar som har eget flygplan eller andel i flygplan med fast bryggplats i Hägernäs. Sådan medlem betalar för år 1 således 3000:- + 10.000:- samt årsavgift.  Vid eventuellt utträde återbetalas inträdesavgift-2 med följande räknat från inträdesdagen. 0-356dagar återbetalas SEK 6000. 366-730 dagar återbetalas SEK 3000. Efter dag 730 återbetalas inget.

Flygklubbens medlemmar har i och med (ny)etableringen på Hägernäs Strand investerat stora pengar i klubbhus, område, bryggor och en brandklassad bränsleanläggning. Utöver ekonomiska bidrag och lån från våra medlemmar har medlemmarna lagt ner tusentals timmar i eget arbete för uppförande och underhåll. Det är rimligt att nya medlemmar som idag söker plats och medlemskap i klubben solidariskt delar detta och i och med inträdesavgifterna bidrar till klubbens fortlevnad och ekonomiska balans.

Klubbens Konton

Kontohavare: Täby Sjöflygklubb
Bank: Nordea
Bankkontonr: 9960 2602680635
IBAN: SE97 9500 0099 6026 0268 0635
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Plusgiro: 268063-5
Bankgiro: 529-9961
Swish: 1234944948

Organisationsnummer: 816000-3110