Taby Seaplane Club

Lars

Årsmöte 2017

Täby Sjöflygklubb inbjuder samtliga betalande medlemmar till årsmöte Onsdagen den 22 Mars klockan 19.00. Mötet hålls i klubbens lokal på Pontongränd 9 i Hägernäs. För att styrelsen skall hinna behandla eventuella motioner skall dessa vara styrelsen tillhanda senast 28 Februari. Motioner skickas bäst via epost till kontakt@tsk.nu. Styrelsen

Flygdag Lördag 27/8

Lördag 27 Augusti är alla välkomna till Täby Sjöflygklubb och sjöflyghamnen vid Hägernäs. Vi kommer finnas på plats mellan klockan 11-16 och informera om sjöflyg och vår verksamhet samt förhoppningsvis också flyga en del. För klubbens medlemmar kommer det finnas möjlighet att till självkostnadspris flyga med en sväng över viken. Är du inte medlem idag …

Flygdag Lördag 27/8 Read More »

Militär Flygövning 6 – 17 Juni 2016

Under perioden 6 – 17 Juni 2016 genomförs en internationell marin- och flygövning över Östersjön. Övningen genomförs över internationellt vatten och delvis över svenskt territorium. Ett flertal områden berörs men framförallt upprättas ett tillfälligt R-Område Utö där flygning är förbjudet 10/6 kl 08.00-10.00 samt 11/6 kl 07.00-10.00 SFC-FL145. Information om pågående verksamhet lämnas av Sweden control, …

Militär Flygövning 6 – 17 Juni 2016 Read More »

Inför kommande flygsäsong

Vilka regler gäller beträffande alkoholkonsumtion och flygtjänst? Vad gäller för flygning i fjällområde? Vad betyder ESNQ 071250Z AUTO 33015G25KT 9999 /// 04/M10 Q0998? Vet du vilka krafter som verkar vid stegtaxning mot vinden och med vinden? ”Behind landing aircraft Line-up” Hur läser du tillbaka den klareringen? Är du osäker på dessa punkter eller vill testa …

Inför kommande flygsäsong Read More »

Kursstart Sjöflygteori 2016

Årets sjöflygteori kommer att hållas Lördagen den 14/5 och Söndagen 15/5. Kursen startar kl 10.00 båda dagarna i klubbens lokal på Pontongränd 9 i Hägernäs. Är du inte redan anmäld gör man det till klubbens skolchef Robert Wagner på telefon 0709 647 637.

Behöver föreningen en möteslokal?

Täby Sjöflygklubb erbjuder bostadsrättsföreningar i Hägernässtrand möjligheten att disponera klubbhuset på Pontongränd 9 för styrelsemöten och liknande sammankomster. Huset inrymmer förutom möteslokal om ca 35 kvm, pentry, dusch/wc samt ett tornrum för mindre möten. Representant för BRF erhåller eget passerkort samt tillgång till internetbaserat bokningssystem. För mer information kontakta oss via ePost till kontakt@tsk.nu.