Taby Seaplane Club

Aktuellt

Mot Vintervila

lvp_startNu är sjöflygsäsongen till ända för vår del. SE-LVP flögs nyligen till vinterhangaren vid Vallenunasjön där motorkonservering och planerat underhåll vidtar. Efter motorbyte och upprustning har den flugit ca fina 25 timmar. Nu hoppas vi på tidig islossning och flygstart i Maj 2012.

Arbetet vid sjöflygklubben fokuserar nu på anläggning inne och ute och till våren hoppas vi ha en ny bränsletank och väggar som insluter den. Någon som har reglar, väggblock eller ett plåttak att skänka får gärna säga till.

Klubben söker också fler stödjande medlemmar, såväl privatpersoner som företag. Redan nu är många boende i Hägernässtrand medlemmar vilket vi uppskattar stort. Ett starkt stöd från omgivningen är en förutsättningen för vår existens.

Öppet hus 28 Augusti

Söndagen den den 28 Augusti mellan 11-15 vill vi inbjuda kringboende och medlemmar av olika kategorier till information och aktiviteter kring sjöflyget i Hägernäs. Medlemmar i klubben kan till självkostnadspris flyga med i en Cessna eller ultralätt maskin. Har du eget flygplan kom gärna förbi, bränsletanken är fylld.

Tag med flygplanet, helikoptern, bilen, benen eller hojen och kom ner och prata flyg och umgås. Huvudmedlemmar och BRF medlemmar som erlagt medlemsavgiften kan också ta tillfället att kvittera ut nyckelbricka för det nya passagesystemet till huset.

Välkommen till klubbstugan på Pontongränd 9 i Hägernäs. Vi hoppas på bra väder och många flygplan vid bryggan och i luften. Vid dåligt väder, regn+blåst, kan vi tvingas ställa in evenemanget. Löpande information finns då här.

Styrelsen

Andel i Cessna U206 på flottörer

SE-LVPÄr du pilot och tröttnat på nedlagda flygfält i Stockholm och Swedavias motstånd mot allmänflyg? Börja sjöflyga.

Täby sjöflygklubbs sjö-Cessna U206 är såld till ny ägargrupp inom klubben. Gruppen består i dagsläget av sju personer men vi söker ytterligare 12 andelsägare. Maskinen är en U206A på PeeKay 3500 flottörer baserad i Hägernäs, med vinterhangar i Vallentuna. Gällande ARC och serviceorganisation. Kalkylen för andelen innefattar en fabriksöversedd Continental IO-520 motor med 285hk som levereras i sommar. Maskinen är under omregistrering och heter idag SE-LVP. Har du inte sjöbehörighet så går det att ordna på den egna maskinen.   Prova på ett nytt sätt att flyga där start och landningsplatser är obegränsade.

Kontakta
Lars Göransson
Telefon: 070-6033508
Epost: lgoransson@bredband.net

Premiär

premiar

 

Förra veckan anlände SE-LCZ som den första maskinen till bryggan i Hägernäs och förmodligen kommer flera inom kort. Detta brukar vara ett uppskattat inslag bland boende och flanörer längst Hägernäs Strand.

Några bostadsrättsföreningar har hört av sig och undrat om klubbhuset går att hyra för möten och andra sammankomster och det går alldeles utmärkt. För att göra detta vill klubben att någon i BRF styrelsen löser ett medlemsskap i flygklubben s.k BRF medlemsskap. Några enskilda medlemmar har också nyttjat lokalen för privata tillställningar på verandan.

Bryggan kompletteras

utlopare1

 

Nya och bättre utlöpare har i dagarna levererats till Hägernäs av snäll medlem. Dessa är 2×6 meter vilket kommer ge betydligt bättre och säkrare tilläggning när vinden ligger på. Tack Björn och BjörnEntreprenad för bryggor och lastbilen med den långa kranen.

Rapport från årsmötet

Täby Sjöflygklubbs ordinarie årsmöte genomfördes som planerat Torsdagen den 31 Mars 2011 kl 19:00. Ett tjugotal medlemmar slöt upp i detta första årsmöte som klubben kunde hålla i nya klubbhuset. Årsmötet öppnades av ordförande Jan-Ola Karlsson som i snabb takt betade av punkterna. Jan-Ola föredrog också verksamhetsberättelsen för 2010 och man kan inte annat än förundras över hur mycket arbete och tid som läggs ner kring verksamheten. Förutom en del trevlig flygning under sommaren speglades 2010 av byggnationer av klubbhus och bryggsystem samt arbete med att driftsätta klubbens flygmaskiner. Flygmaskinerna har under 2009 och 2010 också dragit med höga kostnader och flera överaskningar vilket resulterat i att klubben tvingats göra ekonomiska avskrivningar och en förlust för räkenskapsåret. Utsikterna för 2011 ser däremot bättre ut även om vi inte lyckats sälja någon av våra flygmaskiner, kassören håller hårt i slantarna vilket är bra. Valberedningens förslag på styrelse inför 2011 antogs och vi har fått visst nytillskott i form av Rober Wagner, Björn Pettersson samt Martin Johansson som tillträder som ordinarie ledarmot respektive suppleanter. En fullständig förteckning över styrelsen 2011 finns här.

Nog om historen. Ny arbetas det intensivt med att förbereda klubbens C206 inför sjösättningen. Flygplanet är under omregistrering och kommer inom kort heta SE-LVP, ingen kan ana hur mycket papper som behöver fyllas i och skickas in för att göra detta. Innan sjösättning kommer 100 timmars service utföras, byte av vissa instrument samt tätning av flottörer. Utöver detta sedvanlig tvätt och vaxning. Vår förhoppning är att kunna sjösätta under mitten av maj månad, men som vanligt är det beroende på medlemmars insatser och att inga tekniska överaskningar tillkommer vilket snabbt kan revidera planen.