Taby Seaplane Club

Mycket har hänt sedan sist

Det har varit lite dåligt med uppdateringarna på senaste tiden då mycket arbete lagts ner på klubhus, bryggor och inte minst på att färdigställa klubbens flygmaskiner. Det som hittils gått bäst är de områden där det inte finns så mycket EASA direktiv att ta hänsyn till vilket då innefattar flygmaskinerna. Klubbens C206 ligger på målsnöret och om de Norska myndigheter gillar underhållsplan och övrig dokumentation skall den kunna släppas fri under kommande vecka. C172 ligger lite efter men kommer under granskning i slutet av denna vecka. Bygget av klubbstugan fortskrider och fokus just nu är att färdigställa exteriört såsom bryggor, tankanläggning och trädäck. Här sker det aktiviteter nästan dagligen och brygganläggningen blir mycket fin och funktionsduglig.

brygga_fr_luften_300x2251  brygga_fr_klubbhus_300x225

Bryggorna tillåter flera besökande flygmaskiner och tilläggning mer oberoende av vind. De tunga betongbryggorna ger också ett bra vågskydd vid sydliga vindar. Klubben söker fler medlemmar som vill vara med också stödja vår verksamhet i Hägernäs. Läs mer om medlemskap här, större och mindre ekonomiska bidrag är givetvis också välkommet.

Ny brygga anländer

I och med att en Cessna 185 ägare flyttat sin maskin från Kungshatt i Mälaren till Hägernäs har klubben berikats med fler aktiva medlemmar och ytterligare en 30 meter lång brygga. Den nya bryggan kommer att läggas på samma plats som nuvarande brygga som flyttas längre ut och vrids 90 grader. Bryggformationen blir då som ett T vilket medger fler tilläggningsmöjligheter beroende på vindriktning.

kungshatt        hagernas

Det krävdes starka maskiner för att lyfta upp det 2 ton tunga förankringsstenarna men båten Minitor hade kapaciteten. Minitor med Hans vid rodret tog sedan bryggan på släp genom Hammarby slussen och ut till Östersjön där Dag på båten Aton tog vid och drog den sista biten till Hägernäs. Tack Hans, Dag, Robert och Björn för bra insats.

Unika övningsmöjligheter för flygsäkerhet i Sverige

mwh_1Under SSAs sjöflygkonferensen i Mars 2010 briefade jag om den intressanta möjligheten att kunna få utbildning i hur man skall ta sig ur ett rundslaget och vattenfyllt flygplan. Efter att ha studerat en hel del haverier samt tagit del av den utredning som Transport Safety Board Canada publicerat; “Aviation Reports – etudes – studies – SA9401” omfattande 1 432 sjöflyghaverier med 452 omkomna i 234 av dessa olyckor, så är min uppfattning att denna träning är avgjort viktig och ökar väsentligt chanserna att hantera en svår situation i vattenmiljö. Jag kontaktade därför företaget SSTC på Käringön och blev tillsammans med Stig Aggevall inbjuden att titta på anläggningen samt att få en del av denna utbildning i deras nya simulator.

Under mycket bra handledning av instruktören, Mats Mellberg, med pedagogiskt och metodiskt genomförande fick vi således känna på hur det är att sitta upp och ner i en vattenfylld “kabin” och på angiven signal använda inlärd metodik att ta sig ur. Jag hade en del vattenvana innan denna övning men det står helt klart att det fanns mycket att lära bl a hur man upplever att sitta fastspänd i en vattenfylld kabin samt vilken metodik som är den riktiga att använda. Den Kanadensiska utredningen visar bl a att de flesta som hamnar upp och ner i ett sjöflygplan har svårigheter att komma ut. Av de 168 piloter och passagerare som dog i de 103 olyckor där flygplanet hamnade i vatten var det 118 (70%) som aldrig tog sig ur flygplanet och således drunknade i helt i onödan. …

Säkerhetssidan uppdaterad

Säkerhetssidan har uppdaterats med länkar till två intressanta rapporter från Transportation Safety Board of Canada. Dessa utgör aktuell och intressant läsning inför kommande säsong och då oavsett om man flyger privat eller kommersiellt sjöflyg.  Båda rapporterna bygger på analyser av sjöflygolyckor i Canade mellan 1976 och 1990. Den ena rapporten belyser i vilka faser olyckor händer och pekar på orsaker till haverierna och hur i de flesta fall piloten brustit i rutiner, handhavande eller omdöme. Den andra rapporten belyser överlevnadsaspekten vid haverier i vattnet vilket inte minst visar på vikten av passagerar briefing och förberedelser innan start.

Årsmöte

Som tidigare meddelats håller Täby Sjöflygklubb årsmöte Måndagen den 22 Mars 19.00. Platsen är JMs samlingslokal, bakom panncentralen Flygvillevägen 8 i Hägernäs.

Bygge i vårsolen

Uppslutningen vid senaste byggdagen var ovanligt stor och detta trots sportlov och skidsäsong. Med många armar kan man göra mycket samtidigt och söndags spacklades väggar, paneler sattes upp, taket i tornet isolerades och ytterligare sladdar drogs för el och larm. Nu på söndag 14/3 kör vi vidare med nya moment och har vi tur tar vi tar kafferasten i vårsolen utanför.

Flera personer från kringliggande bostadsrättsföreningar har också visat intresse och är numera medlemmar i klubben.

Klubbens flygplan SE-KEU är i slutfasen av renoveringen och har besiktigats, nu pågår pappersarbetet av CAMO. Den andra maskinen står i Umeå och genomgår även den kompletterande arbete för ARC. Båda maskinerna planeras vara färdigställda inför islossningen som nog inte är så långt bort trots allt.

Kommande söndag inget undantag

Kommande Söndag 28/2 blir inget undantag utan vi håller tempot uppe med byggprojektet. Förra helgen började klubbens elektriker inkopplingen av elsystemet och med ytterigare lite insatser är vi snart redo att sätta panel på insidan. Detta betyder också att chansen att påverka vart uttag och elfunktioner skall finnas går mot sitt slut. Kom gärna med synpunkter och förslag innan det är försent.
Ni som inte firar sporlov eller är upptagna med annat är varmt välkommna på söndag med start 09.00