Taby Seaplane Club

Aktuellt

Utcheckning Startar

klubbcheckUtcheckning för att flyga klubbens flygplan startar omgående. Eftersom behovet varierar mellan olika piloter kontaktar du och planerar övning i samråd med skolchefen.

Innan den praktiska övningen skall varje pilot som självstudie gå igenom de material som finns under fliken utbildning och årlig klubbcheck. Detta innefattar ett övergripande måldokument, ett operationellt prov samt ett tekniskt prov för flygplanstypen.  Tekniskt prov för C206 blir tillgängligt inom kort. Repetera också kompendiet HP-50 för sjöflygare.

LN-TSG har landat

Klubbens Cessna 206 landade igår torsdag i Hägernäs efter en lång tids frånvaro. Maskinen är idag uppgraderad i enlighet med krav från EASA och Norska lyftfartsmyndigheter är nu i mycket god standard. Återkomsten är välkommen och innebar en successiv normalisering av klubbens verksamhet. LN-TSG kvarstår till försäljning och arbetet med klubbens Cessna 172 fortgår. Maskinen står nu till andelsägares förfogande för inflygning, sjöcheck samt PC. Bokning kommer att kunna ske via klubbens bokningssystem.

Parallellt med flygplansarbetet har styrelsen och medlemmar arbetat hårt med att färdigställa bryggor, tankanläggning och trädäcket utanför nya klubbstugan vilket vi hoppas blir till glädje för samtliga medlemmar.

 LN-TSG

Mycket har hänt sedan sist

Det har varit lite dåligt med uppdateringarna på senaste tiden då mycket arbete lagts ner på klubhus, bryggor och inte minst på att färdigställa klubbens flygmaskiner. Det som hittils gått bäst är de områden där det inte finns så mycket EASA direktiv att ta hänsyn till vilket då innefattar flygmaskinerna. Klubbens C206 ligger på målsnöret och om de Norska myndigheter gillar underhållsplan och övrig dokumentation skall den kunna släppas fri under kommande vecka. C172 ligger lite efter men kommer under granskning i slutet av denna vecka. Bygget av klubbstugan fortskrider och fokus just nu är att färdigställa exteriört såsom bryggor, tankanläggning och trädäck. Här sker det aktiviteter nästan dagligen och brygganläggningen blir mycket fin och funktionsduglig.

brygga_fr_luften_300x2251  brygga_fr_klubbhus_300x225

Bryggorna tillåter flera besökande flygmaskiner och tilläggning mer oberoende av vind. De tunga betongbryggorna ger också ett bra vågskydd vid sydliga vindar. Klubben söker fler medlemmar som vill vara med också stödja vår verksamhet i Hägernäs. Läs mer om medlemskap här, större och mindre ekonomiska bidrag är givetvis också välkommet.

Ny brygga anländer

I och med att en Cessna 185 ägare flyttat sin maskin från Kungshatt i Mälaren till Hägernäs har klubben berikats med fler aktiva medlemmar och ytterligare en 30 meter lång brygga. Den nya bryggan kommer att läggas på samma plats som nuvarande brygga som flyttas längre ut och vrids 90 grader. Bryggformationen blir då som ett T vilket medger fler tilläggningsmöjligheter beroende på vindriktning.

kungshatt        hagernas

Det krävdes starka maskiner för att lyfta upp det 2 ton tunga förankringsstenarna men båten Minitor hade kapaciteten. Minitor med Hans vid rodret tog sedan bryggan på släp genom Hammarby slussen och ut till Östersjön där Dag på båten Aton tog vid och drog den sista biten till Hägernäs. Tack Hans, Dag, Robert och Björn för bra insats.

Unika övningsmöjligheter för flygsäkerhet i Sverige

mwh_1Under SSAs sjöflygkonferensen i Mars 2010 briefade jag om den intressanta möjligheten att kunna få utbildning i hur man skall ta sig ur ett rundslaget och vattenfyllt flygplan. Efter att ha studerat en hel del haverier samt tagit del av den utredning som Transport Safety Board Canada publicerat; “Aviation Reports – etudes – studies – SA9401” omfattande 1 432 sjöflyghaverier med 452 omkomna i 234 av dessa olyckor, så är min uppfattning att denna träning är avgjort viktig och ökar väsentligt chanserna att hantera en svår situation i vattenmiljö. Jag kontaktade därför företaget SSTC på Käringön och blev tillsammans med Stig Aggevall inbjuden att titta på anläggningen samt att få en del av denna utbildning i deras nya simulator.

Under mycket bra handledning av instruktören, Mats Mellberg, med pedagogiskt och metodiskt genomförande fick vi således känna på hur det är att sitta upp och ner i en vattenfylld “kabin” och på angiven signal använda inlärd metodik att ta sig ur. Jag hade en del vattenvana innan denna övning men det står helt klart att det fanns mycket att lära bl a hur man upplever att sitta fastspänd i en vattenfylld kabin samt vilken metodik som är den riktiga att använda. Den Kanadensiska utredningen visar bl a att de flesta som hamnar upp och ner i ett sjöflygplan har svårigheter att komma ut. Av de 168 piloter och passagerare som dog i de 103 olyckor där flygplanet hamnade i vatten var det 118 (70%) som aldrig tog sig ur flygplanet och således drunknade i helt i onödan. …

Säkerhetssidan uppdaterad

Säkerhetssidan har uppdaterats med länkar till två intressanta rapporter från Transportation Safety Board of Canada. Dessa utgör aktuell och intressant läsning inför kommande säsong och då oavsett om man flyger privat eller kommersiellt sjöflyg.  Båda rapporterna bygger på analyser av sjöflygolyckor i Canade mellan 1976 och 1990. Den ena rapporten belyser i vilka faser olyckor händer och pekar på orsaker till haverierna och hur i de flesta fall piloten brustit i rutiner, handhavande eller omdöme. Den andra rapporten belyser överlevnadsaspekten vid haverier i vattnet vilket inte minst visar på vikten av passagerar briefing och förberedelser innan start.

Årsmöte

Som tidigare meddelats håller Täby Sjöflygklubb årsmöte Måndagen den 22 Mars 19.00. Platsen är JMs samlingslokal, bakom panncentralen Flygvillevägen 8 i Hägernäs.