Taby Seaplane Club

Aktuellt

Flygdag Lördagen 31 Augusti

Lördagen 31 Augusti håller Täby Sjöflygklubb sin årliga flygdag vid sjöflyghamnen vid Hägernäs. Vi kommer finnas på plats mellan klockan 10-15 och informera om sjöflyg och vår verksamhet samt förhoppningsvis också flyga en del.

För klubbens medlemmar kommer det finnas möjlighet att till självkostnadspris flyga med en sväng över viken och för den mer intresserade ta en provlektion med flyglärare och själv känna på hur det är att styra ett sjöflygplan.

Vi hoppas naturligtvis på bra väder och stor uppslutning medlemmar av olika slag. Oavsett om du flyger idag, bor i området eller på annat vis stödjer vår verksamhet är du välkommen till Pontongränd 9.

Vid dåligt väder har vi Söndagen som reservdag. Se hemsidan för löpande information. 

Välkommen

Förfallen SEPS behörighet

Nya krav har införts kring förnyelse av SEPS (Single Engine Piston Sea). En behörighet som varit förfallen i högst 12 månader har tidigare kunnat förnyas genom PC med kontrollant. Från och med Oktober 2013 är detta inte längre möjligt utan man måste då vända sig till en auktoriserad flygskola som bedömer behov av eventuell tilläggsutbildning innan PC kan genomföras. Egentligen gäller reglerna redan nu men p.g.a att Transportstyrelsen inte gett adekvat information har man skjutit på datumet. En bra regel är således att förnya sin behörighet i god tid innan den går ut. Läs hela brevet från Transportstyrelsen.

Sjöskolning igång

Nu är äntligen sjöskolningen igång. Denna gång dessvärre försenad av ny byråkrati, nya bestämmelser från EASA och en lång handläggningstid från tillsynsmyndigheten. Är du intresserad av att lära dig sjöflyg, snart den enda privatflyget som är möjligt i Stockholm, kontakta oss för en provlektion eller komplett utbildning. Utbildningen är ungefär 10 timmars flygtid lite beroende på flygtrim och sjövana och sker på en Cessna 206.

IMSAFE & FREDA – Hur säker är du som pilot

I en del tidigare inlägg har jag skrivit om det här ämnet i olika aspekter av förberedelser som piloten bör göra innan man beslutar sig för att genomföra en flygning. I ”operational quiz 2013” finns en del frågeställningar som speglar det här. Jag har nämnt det viktiga begreppet ”Performance” (prestation) som vilar på 3 viktiga fundament; Skills” (färdigheter) – ”Knowledge”(kunskap) – ”Attitude”(attityd) och också förklarat en del kring dessa begrepp. Det handlar således hur bra man är som pilot och med vilken säkerhet man genomför sina flygningar.

I ämnet – ”Hur säker är du som pilot” kommer här en del ytterligare bra att ha med sig inför sitt beslut om flygning eller inte flygning samt bra rutiner under flygning. Beslutet att flyga eller ej bestäms således av en hel del faktorer och här vill jag nämna några.   …

Bränsle

Nu finns flygbränsle Avgas 100 LL Hjelmco i Hägenäs. Betalning sker kontant eller mot förskottsbetalning till klubbens plusgiro 268063-5. Bränslekostnad per 2013-05-01 är SEK 24.50 per liter (€3.0) för icke klubbmedlemmar och SEK 23.00 för medlemmar. Gästande flygplan utan egen tanknyckel kontaktar klubben i förväg via epost eller telefon till styrelsemedlem eller bränsleansvarig Sven Åke Carlsson 070-3215079.

Nu är vi igång

Våren har kommit och årets första sjöflygplan sjösattes i början av Maj. Nu ser vi fram emot en lång och fin sommar och flera timmar i luften.

Om allt gått som planerat hade detta också inneburit början för årets sjöflygutbildning. Klubben ansökte tidigt om förlängning av vårt tillstånd att bedriva kompletterande utbildning till sjöflyg. Trots vår tidiga ansökan kom svaret sent och var negativt. P.g.a nya Europeiska regler kring flygutbildning som började gälla 8/4 kunde vårt tillstånd inte förlängas utan en ny ansökan enligt nu gällande reglelverk måste insändas. Detta innebär mer administration, högre kostnader  och en handläggningstid som sannolikt skulle spoliera hela säsongen. Klubben jobbar nu med att få till stånd ett sammarbete med befintliga aktör med gällande tillstånd för att därigenom kunna bedriva sjöflygutbildning. Vår förhoppning är att få detta klart under Maj månad.

Är du intresserad av att lära dig flyga på sjö kontakta vår skolchef Robert Wagner på 0709-647637 och läs mer här.

Är du intresserad att flyga SE-LVP, en fin C206 och förvärva en andel i maskinen kontakta Björn Andersson på 0708-228806

I sjöräddningens tjänst

Sjöräddningssällskapet (SSRS) stationerar fram tills islossningen en svävare i anslutning till flygklubbens lokal i Hägernäs. Nu när vårisarna börjar bli förrädiska vill man ha nära till där friluftsfolk brukar vistas och där olyckor av erfarenhet brukar inträffa. Flygklubben ställer upp med lokal och rampplats och SSRS höjer säkerheten kring Värtan, Edsviken och Askrikefjärden.

Var är våren?

Isen och kylan att döma ser det ut som om sjöflygsäsongen kan bli försenad. Snart April månad och isläget är stabilt.