Taby Seaplane Club

Flygplan

Samtliga sjöflygplan som är baserade vid flyghamnen i Hägernäs är privatägda i någon form. Ägargrupperna består av mellan 2-7 personer som delar på ansvar och kostnader men framförallt glädjen och nyttan av ett eget flygplan. Flygklubben förvaltar klubbhus, tank och bryggor och har i dagsläget inget eget flygplan.

Under vintern konserveras det flesta maskinerna och ställs undan i hangarer och lador i Stockholmstrakten. Det i särklass vanligaste normalklassade sjöflygplanet är högvingat och tillverkas av Cessna. Tillverkaren har under åren gjort ett flertal modeller och varianter med olika motorer och egenskaper och det Cessnaplan som finns vid Hägernäs är antingen av modell 185 eller 206. Att starta från vatten kräver lite starkare motorer, både för att komma upp från en blank vattenyta men också för att kunna starta med den högre tillsatsvikt som flottörerna utgör. Mindre motorstarka modeller som Cessna 172 är därför mindre vanliga, även om det finns. Många flygplansindivider är till åren gångna men eftersom det underhålls regelbundet och komponenter byts ut enligt tillverkarens underhållsprogram kan livslängden inte jämföras med t.ex en bil. I praktiken innebär det att även om flygplanet är 50 år gammalt är det flesta komponenter såsom motorer, instrument, slitagedelar etc. Utbytta ett antal gånger beroende på kalendertid eller gångtid. Skrov och skalplåtar är även de omlackade och underhållna. Sjöflyg är generellt sett dyrare än motsvarande landflyg i klubbregi. Det beror på flera saker såsom högre försäkringskostnader, högre underhållskostnader och det faktum att man ofta använder större flygplan än vad som annars är vanligt inom klubbflyget. Utslaget på ett år flyger också ett sjöflygplan mindre än ett landflygplan varför det blir mindre flygtimmar att fördela kostnaderna på.

I och med att kostnaden att använda s.k. normalklassade flygplan ökat har en mindre och lättare variant vuxit fram. Samlingsnamnet för dessa är UL (Ultralätt). Det som är signifikant för UL är att totalvikten inte får överstiga 450 Kg för flygplan, bränsle och personer, vilket kan jämföras med en Cessna 206 som maximalt för väga ca 1600Kg. UL flygplan får man också serva och underhålla själv vilket då håller kostnaderna nere, men det gäller att veta vad man gör.

Följande maskiner syns ofta i Hägernäs.

SE-EXF – Cessna 185
SE-LCO – Cessna 185
SE-LCZ – Cessna 185
SE-LVP – Cessna 206
SE-YJR – Eurocub MkIV