Taby Seaplane Club

Ny Sjöbehörighet

Grundkrav

Är du idag innehavare av privatcertifikat eller högre certifikat uppfyller du grundkraven för att påbörja din utbildning till sjöflygare. Det går altså inte att ta sin grundläggande flygutbildning på ett sjöflygplan. För att påbörja utbildning krävs inget speciellt skoltillstånd från berörda myndigheter, däremot sker uppflygning tillsammans med en kontrollant från Transportstyrelsen. Det finns egentligen inget krav på flygerfarenhet utöver godkänd PPL  men eftersom sjöflyg stundtals är mer komplicerat än landflyg rekommenderar vi att man har minst 100 timmars flygtid innan komplettering med sjöbehörighet. Innan du påbörjar din skolning måste du också vara medlem i Täby Sjöflygklubb och tagit del av de säkerhetsbestämmelser och rutiner som föreligger. Utbildningen sker i klubbens lokaler i Hägernäs. Skolning sker för närvarande på en inhyrd Cessna 206 (SE-LVP) utgående från Hägernäs.

teori

Utbildningen sker enligt klubbens syllabus och omfattar ca 2 dagar med 5 timmar per dag och avslutas med ett skolprov. Beroende på flygerfarenhet och generell sjö/båt erfarenhet kan ytterligare tid behövas. Som grund för teoriutbildningen använder vi Sjöflyghandboken skriven av Christer Lundholm och utgiven av KSAK.

Praktisk flygutbildning

Den praktiska utbildningen sker på Cessna 206 och omfattar ca 8 -10 timmar enligt klubbens syllabus. Om eleven inte är influgen på C206 kommer inflygning på typen att ske samtidigt och erforderliga timmar något högre. Priset per blocktimme (brygga till brygga) är ca 3500 kronor till dagens bränslepris. Debitering för flygmaskinen sker dock på tachotimma varför faktiska timkostnaden kan variera beroende på övning. Taxning, segling, start etc. Priset för en tachotimma är 3700kr. Flerårig erfarenhet av skolningen i Täby visar att förhållandet tachotid/blocktid i genomsnitt är ca 0,75 under en flygsäsong. I nedanstående exempel: 3700 x 0,75=2775 dvs i stort sett lika med 2800kr i blocktid.

Kostnader

Exemplifierad totalkostnad för sjöbehörighet för pilot som är influgen på  Cessna 206 samt har en vana vid hantering av flygplan med constant speed propeller.

Teori   1.000 kr
Blocktid, (9h á 2800)25.200 kr
Medlemsavgift (gästmedlem)1.500 kr
Lärararvode(individuellt avtal med lärare) ca7.000 kr
Uppflygning (Debiteras av Transportstyrelsen) ca. 4.000 kr
  
Totalt38.700 kr

Observera att ovanstående är en uppskattning. Flygtiden kan komma att variera beroende på individuella erfarenheter och flygtrim. Timkostnaden kan variera beroende på faktiskt tachotid och flygövning samt höjningar av bränslepris utanför klubbens kontroll. Uppflygningen debiteras av Transportstyrelsen i enlighet med deras prislista.

Ytterligare frågor besvaras av Robert Wagner, utbildningsansvarig Täby Sjöflygklubb

utbildning@tsk.nu

Mobil Robert Wagner: 070-964763