Taby Seaplane Club

Amfibie och turbindrivet

Cessna 208 SET (Sea) är en egen typ med en egen behörighet. Typen inkluderar.

  • C206 A/T Soloy
  • C207 A/T Soloy
  • C208

För att erhålla Cessna SET behörighet krävs flygprov. Cessna SET (land) är även det en egen typ med egen behörighet. Man måste alltså göra PC eller Förlängning på både land och sjö för att förlänga båda dessa ratings.  Se ”EASA license endorsement list”.

Transportstyrelsen godkänner Förlängning/PC SEPL o SEPS på en amfibie (t ex C206 amfibie) men det blir då 2 protokoll men kan göras vid ett och samma tillfälle.

Skillnadsutbildning genomförs av FI/CRI och gäller mellan sjöflygplan utrustade med.

  • Amfibieflottörer
  • Flygbåtar
  • Konventionella flottörer

Har du bara klassen SEP Sea följer du reglerna förPC eller förlängning.

Förkortningar

SEPS= Single Engine Piston Sea  SEPL=Single Engine 
Piston Sea  SET = Single Engine Turbine PC = Proficiency Check
FI(A) = Flight instructor  CRI(A) = Class instructor 
ATO = Approved Training Organization
RF = Registered Facility (Organisationsform under avveckling)