Taby Seaplane Club

Flygsäkerhet

Att flyga sjö är bland det trevligaste och mest givande man kan syssla med bland fritidsflyget. Vårt land står till tjänst med tusentals landningsplatser och kombinationen av naturupplevelser och flygning är magnifik.

Sjöflygning är emellertid även den form av flygning som kräver ovanligt mycket av pilotens omdöme, förutseende och skicklighet. Att det brustit ibland visar sig bland annat i form av flera haverier vid flygning med sjöflygplan. För att färdas säkert med ett sjöflygplan fordras att man är ytterst omsorgsfull med planering, utrustning och genomförande av flygningen.

För att vara sjöflygare räcker det heller inte med att vara en bra pilot, man måste också vara en god sjöman.

Texten ovan är hämtad ur HP50 Sjöflyg – Frihet under ansvar. Hämta hela kompendiet här