Taby Seaplane Club

Svenska rapporter

Svenska rapporter

Här redovisas rapporter rörande svenska sjöflygplan. Rapporterna är hämtade från Svenska  haverikommisionens hemsida 

Kommentar

Taxning i medvind. Olycka med SE-ECZ, Piper Cub PA-18-150. Utreddes aldrig av Haverikommissionen. Föraren var medveten om att stjärtpartiet på Piper Cub har en förmåga att lyfta sig vid taxning i medvind varför taxning skedde i en något högre fart än normalt. På mitten av sjön lyftes stjärten och flygplanet tippade framåt.Istället för att taxa i medvind till startpositionen kan segling ibland vara ett bättre alternativ. Om det var möjligt i just detta fallet är okänt.

Landning i hög sjö. Olycka med N5411Z, USA registrerad Cessna TU206G, den 14 Juni 2014 i sjön Vättern nära Visingsö. Efter landning beslöt båda piloterna att avbryta flygningen p.g.a. den höga sjögången och tog på sig sina flytvästar. Motorn stängdes av i avsikt att segla baklänges mot Visingsö. Vattenrodren förblev nedfällda vilket medförde att flygplanet vreds tvärs vinden och välte.

Alkohol och flygning. Olycka med SE-CKC, avregistrerad, Piper PA 18A-150, den 7 Augusti 2011. Av LFS 2008:37 framgår att alkohol-förtäring inte får ske under flygning eller under de närmaste åtta timmarna före flygning.

Rundslagning vid taxning i byig vind. Olycka med sjöflygplanet SE-KEU vid Sandhamn, den 13 oktober 2008

Rundslagning vid taxning i hård vind. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, den 10 juni 2008

Olycka med flygplanet SE-FYK i Nyckelsjön, den 7 juni 2008

Motorstörning på kort final. Olycka med flygplanet SE-GOZ vid Hägernäs, den 24 Juli 2004

Kollision med kraftledning vid landning. Olycka med flygplanet SE-ICZ i Ljusnedalssjön, Z län, den 24 augusti 2004

rl2005_01

Start i hård vind. Olycka med flygplanet SE-KSB vid Hägernäs sjöflygplats, den 24 juni 2004

Rapport RL 2004:24 Olycka med flygplanet SE-EZX vid Lissjön, W län, den 19 oktober 2003

Flygning under påverkan av alkohol. Olycka med det ultralätta flygplanet SE-YSK i Ströms Vattudal, den 20 juni 2003

Taxning i hård vind. Olycka med SE-KET, ett sjöflygplan typ Cessna 172K, den 18/9 2000 i Östersunds hamn

Brant sväng kort efter start. Bristfälligt planerad flygning. Olycka med SE-XPO, ett sjöflygplan av typ Murphy Rebel 1650, den 8/9 2000 på sjön Patsajaure

Passagerare träffads av roterande propeller under tilläggning. Olycka med sjöflygplanet SE-CTE, en Piper J4A, den 6/8 2000 vid Bredudden, Norrköping

Passagerare träffads av roterande propeller under tilläggning. Olycka med sjöflygplanet SE-CTE, en Piper J4A, den 6/8 2000 vid Bredudden, Norrköping

Start från liten och högt belägen fjällsjö (1419möh). Olycka med SE-GPF, ett sjöflygplan av typ Piper PA-18-150, den 16/7 2000 på sjön Girjasjaure

För låg fartmarginal vid start med hänsyn till rådande vindförhållande. Olycka med SE-KLK, ett sjöflygplan av typ Cessna U206E, den 7/9 1999 på Arvesjaure.

Blekelandning. Olycka den 3 sept 1998 vid landning på Busjön, med SE-IEK, en Maule M-5

Blekelandning. med ett sjöflygplan av typ Cessna FR172E, SE-FBM i sjön Hornavan den 13 Augusti 1998

Blekelandning. Olycka i samband med landning med sjöflygplan SE-GES en Cessna 185E vid Högmarsö

Överlast, kort startsträcka samt flygning under alkoholpåverkan. Olycka med flygplanet SE-FRR den 9 augusti 1997 vid sjön Hävlingen.

Hård sättning och misslyckat pådrag. Olycka med flygplanet SE-FRG, en Cessna U206D den 13 augusti 1996 vid sjön Närdingen i Norrtälje.

Landning utan erforderlig visuell kontakt med vattnet. Olycka med flygplanet SE-FGK, en Maule M4-220C den 12 Augusti 1996 i Torne älv N Junosaundo.

Rundslagning vid taxning. Olycka med flygplanet SE-EUH en MFI-9B/S den 1 augusti 1996 vid Blockhushudden Stockholm.

Blekelanding motljus och sättning med höger flottör först. Olycka med flygplanet SE-GKT, en Cessna 172M den 25 Juli 1996 Öster om Olön.

Motorbortfall p.g.a vatten i bränslesystemet. Olycka med flygplanet SE-IRS, en Cessna 185F den 29 Augusti 1995 NNO Gäddede.

Kollision med bryggstolpe. Olycka med flygplanet SE-INT, en Cessna U206D den 31 Maj 1995 Utanför Blidö.

Landning i byig vind. Olycka med flygplanet SE-CTM, en Cessna 185A den 27 Juli 1994 Gautosjön.

Nedsvep vi fjällflygning. Olycka med flygplanet SE-KFO, en Cessna 185F den 24 Juli 1993 Hanasjön Åre kommun.

Kollision med kraftledning. SE-GTM, Cessna U206G.