Taby Seaplane Club

Haveriutredningar

Man brukar säga att erfarenhet kommer genom upplevelser och förvärvad kunskap. En bra och framförallt säker sjöflygare blir man med träning och genom att succesivt öka komplexiteten i det man gör. Vissa erfarenheter vill man däremot inte få genom självupplevelse och därför är det viktigt att ta del av andras incidenter och haverier. 

Förhoppningsvis kan du kanske undvika att hamna i liknande situationer genom att i förtid identifiera och eliminera riskerna.

Svenska rapporter
Utländska rapporter