Taby Seaplane Club

Med Flyg Eller Bil

Från E18 norr eller söder ifrån kör av vid avfart Hägernäs. Vid rondellen utanför hamburgerrestaurangen fortsätt Sjöflygvägen mot Hägernäs strand och efter ca 1 km, vid Hägernäshuset,  tag höger in på Pontongränd.

Parkering

  1. Klubbens enda parkeringsplats Nr 95, efter parkeringslängan (P tillstånd erfordras från klubbstugan)
  2. Gästparkering kvällar och helger framför företaget Big Image.
  3. Parkering med P-Skiva 200 meter söder om klubbhuset vid Hägernäs torg.

Med Flyg

Hägernäs flyghamn ligger  i norra änden av Hägernäsviken och i nära anslutning till Bromma CTR och Arlanda CTR. Klubbens område ligger på position 59° 26´53N   18º 08´10E. Använd i möjligaste mån föreslagna start och landningsområden.

För att undvika buller försök att starta med reducerad effekt, ytorna är stora. Undvik upprepade starter och landningar, stegtaxningar samt överflygning av bostadsområden.

Ungefärliga ”banlängder” och riktningar

  • 06 ca 900 meter
  • 24 ca 1200 meter
  • 09/27 ca 800 meter
  • 18/36 ca 1200 meter eller mer

Efter start 27 eller 24 sväng vänster och följ Toröns strand.  Hög skogskant i vikarna vid 24 och 18, värt att tänka på vid start mot ost eller  eller nordost. Start mot söder från den norra viken bör ej ske.

Gästande flygplan ligger i första hand längs med yttersta nockbryggan.