Taby Seaplane Club

Utländska rapporter

Utländska rapporter

Kommentar

LN-BFQ C206D havererar vid blekelandning.

Bilagor

LN-BFP C206F havererar vid inflygning till landning.

LN-HAI C206F havererar efter landning.

OH-CEG C185D havererar vid lågflygning över vatten.

Norskregistrerad Piper CUB havererar under start.

Finskregsitrerad Cessna 185 havererar under start.  

Norskregistrerad Cessna 206U havererar under landning  

Norskregistrerad Cessna 206D havererar under start.

Norskregistrerad Cessna 172M havererar under start.

Canadaregistrerad Cessna 185 havererar unders start.

Canadaregistrerad Cessna 185F havererar under landing på en flod.

Canadaregistrerad Beaver havererar kort efter start p.g.a motorfel.