Taby Seaplane Club

Täby Sjöflygklubb

Täby Sjöflygklubb är Stockholms enda flygklubb som bedriver verksamhet med normalklassade sjöflygplan. Klubben är belägen i Hägernäs ca 15 km norr norr om
Stockholms city. Att den ligger just där är ingen slump. Den ligger på historisk sjöflygmark vid Stora Värtan, där det har flugits sedan 1912, bara några år efter brödernaWright. På den tidenvar det marinen som provade aeroplan på Värtans is. Försvaret utvecklade verksamheten och etablerade sedemera sjöflygbasen
F2 i Hägernäs

Täby Sjöflygklubb startade sin verksamhet vid Hägernäs1968/69 efter ett initiativ av det marina sjöflygcentrat F2, som för övrigt avslutade sin 56-åriga verksamhet 1974. Täby Sjöflygklubb engagerade i samband med detta flygläraren Gunnar Degramo som startade en sjöflygskola parallellt med klubbverksamheten. Sjöflygskolan fick namnet Skid- och Sjöflyg.
På den tiden kunde man börja sitt flygandemed att grundskola till A-certifikat på sjö och samtidigt få sin sjöbehörighet, men idag är kraven lite annorlunda. 

Klubben har för närvarande ett 80-tal medlemmar. Några är också stödjande medlemmar, som bara har ett sjöflygintresse, men inte flyger själva. En stor del av våra medlemmar är även flygplansägare eller delägare, som antingen har sitt flygplan stationerad i Hägernäs eller har den stationerad på annan plats men använder klubbens resurser när det gäller tankning, ramp eller tillfällig tilläggsplats vid besök i stockholmsregionen.

Småflyget i Stockholmsområdet arbetar för närvarande i motvind med nedläggning av flygfält som största hotet. Sjöflyget har en liten fördel i sammanhanget då start och ländningsplatser finns i stor utsträckning, men behovet av en säker och funktionel hemmahamn är ändå avgörande för verksamheten. Under 2008 initierade Täby sjöflygklubb ett projekt att etablera ett sjöflygcenter i Hägernäs. Detta är dels för att vi själva skall ha en plats för vår verksamhet som passar in den utveckling som sker av Hägernäs men också för att erbjuda gästande flygplan och piloter en fast punkt i Stockholm. Grunden för verksamheten är det klubbhus som är under uppförande i anslutning till klubbens plats vid Hägernäs strand. Utöver klubbhuset om ca 50 kvm installeras också en förbättrad tankanläggning och utökade bryggor. Klubbhuset är också tänkt att kunna nyttjas av bostadsrättsföreningar och boende i Hägernäs för möten eller annan social verksamhet. För mer information kontakta oss via e-Post kontakt@tsk.nu.