Taby Seaplane Club

Årlig klubbcheck

Styrelsen i Täby Sjöflygklubb har en tydlig ambition och målsättning att höja flygsäkerhetsnivån bland alla piloter i klubben. Vi vill uppmana medlemmar som flyger eget sjöflygplan att ta chansen till en teoretisk och praktisk repetition innan säsongen börjar. TSK säkerhetsansvarig Christer Leinehed har därför utarbetat en del material som presenteras här nedan. Materialet är skrivet på engelska eftersom det är en bra träning i sig som inte borde innebära några svårigheter då vi har bra betyg i detta språk enligt licenskravet. Avsikten är att både höja den teoretiska (operationella) kunskapen och den tekniska kunskapen på den eller de flygplan man avser flyga.

Det finns i tillägg en hel del haveriutredningar och analyser på hemsidan som är intressanta och som ger dig som pilot mer ”kött på benen”. Att dra lärdom av andras misstag och händelser är en lärdom i sig. Flygläraren kommer att förutsätta att frågeformulären (operationella och tekniska) är genomarbetade och klara i samband med själva sjöchecken så att fokus kan bli på själva sjöflygandet. Inför sjöckecken skall följande dokument läsas igenom och där så krävs besvaras. Du behöver Acrobat reader för att läsa dokumenten.

  • Ett övergripande dokument som ger ramarna för årets sjöcheck.
  • HP-50 sjöflygkompenium från transportstyrelsen.
  • Ett uppdaterat operationellt frågeformulär för 2016 finns som pdf fil men också ett liknande som kan tas on-line. Förhoppningsvis kan det ge en del nya kunskaper men också friska upp gamla sådana. Du kommer säkert att få leta i en del material som du har eller som finns på webben för hitta svar på frågorna. Ett bra tips är att läsa igenom de delar som gäller privatflygning VFR som du hittar på Transportstyrelsens hemsida. Bl a (BCL-D) LFS 2007:20  och LFS 2007:58. Samtliga LFS publikationer finns för närvarande på denna adress.
  • Beroende på flygplanstyp, tekniskt frågeformulär för Cessna 185 samt Cessna 206.
  • Ett sjöcheckprotokoll som kommer att följas under själva flygplanschecken/träningen.
  • Supplement till checklistan. Punkter som erfarenhetsmässigt är viktiga att kontrollera före och under flygning.
  • Kunskap – Färdigheter – Attityder är hörnstenar i vårt flygsäkerhetsarbete.