Taby Seaplane Club

Klubbhuset

 

Idén om att bygga ett fungerande klubbhus för verksamheten har funnit under många år. Men som i många liknade fall har ekonomin alltid varit en begränsande faktor. Tidigare när omgivande byggnader i huvudsak utgjordes av industrilokaler var trycket på snygg lokal inte heller så stort, den gamla baracken fungerade ganska bra. I och med exploateringen av Hägernäs strand ökade behover av att etablera en verksamhet som smälte in i övrig bebyggelse och som störde boende i så liten utsräckning som möjligt.

Inför exploateringen av Hägernäs genomförde Täby kommun en bullerundersökning vid vår anläggning. Av resultatet framkom av flygverksamheten genererade mindre buller än intilliggande motorväg, och därtill endast under en begränsad del av året. baserat på detta och områdets flyganknytning ställde sig Täby kommun positiva till klubbens fortsatta existens i området. Med stöd av kommunen och byggherren JM har planeringen av klubbstugan och området kring kunnat fortgå och huset om 50 kvm är planerat att uppföras under hösten 2009. 

Utöver klubbhuset installeras också en förbättrad tankanläggning och utökade bryggor. Klubbhuset är också tänkt att kunna nyttjas av bostadsrättsföreningar och boende i Hägernäs för möten eller annan social verksamhet.
Nedan bilder ger lite inblick i byggförloppet och status. För större bild klicka på bildrna i galleriet. Det går också att bläddra fram och tillbaka.