Taby Seaplane Club

Återupptagning av behörighet

Har en sjöbehörighet gått ut, d.v.s sista dag för behörigheten passerat måste piloten vända sig till en flygskola, ATO eller tills vidare även en RF, med tillstånd att utbilda till sjöbehörighet. Skolan skall föreslå en individuell utbildningsplan som godkänns av skolchefen. Transportstyrelsen behöver alltså inte godkänna utbildningsplanen.

Efter genomförd utbildning utförs en PC med sjöflygkontrollant och om den godkänns förnyas behörigheten ytterligare 24 månader. Om behörigheten utgått men finns i certifikatet kan PC kontrollanten skriva in denna i certifikatet direkt annars en temporär behörighet och ny utställs av Transportstyrelsen.

FÖRKORTNINGAR

SEPS= Single Engine Piston Sea
SEPL=Single Engine Piston Sea
SET = Single Engine Turbine
PC = Proficiency Check
FI(A) = Flight instructor
CRI(A) = Class instructor
ATO = Approved Training Organization
RF = Registered Facility (Organisationsform under avveckling)