Taby Seaplane Club

Bli Medlem

Vi söker nya medlemmar som vill vara med och utveckla klubben och verksamheten i Hägernäs. Alla är välkommna från flygintresserade stödmedlemmar och kringboende i bostadsrättsföreningar till nya eller befintliga sjöpiloter. Har du PPL eller CPL och vill komplettera med sjöbehörighet bedriver vi utbilding både teori och praktik.

Klubben har för närvarande tre medlemskategorier. Information kring avgifter per medlemskap finner du här. 

Huvudmedlem

Med Huvudmedlem menas person som aktivt vill stödja och delta i klubbens verksamhet eller har ett eget flygplan stationerat vid  Hägernäs eller annan plats. Huvudmedlem skall vara ansluten till KSAK, antingen genom TSK eller via annan flygklubb. Huvudmedlem  äger rätt att nyttja klubbens lokaler i enlighet med fastställda regler.

BRF Medlem

Med BRF medlem menas person eller hushåll som bor i någon av det bostadsrättsföreningar som ligger vid Hägernäs Strand. BRF medlem vill med sitt medlemskap stödja klubben och efter eget intresse delta i klubbens verksamhet. BRF medlem äger rätt att hyra klubbens lokal i enlighet med fastställda regler.  BRF medlem registreras i klubbens internetbaserade bokningssystem och får tillgång att boka lokalen. BRF medlem erhåller fortlöpande information via epost och hemsida samt kan till självkostnadspris och när tillfälle ges delta i klubbflygningar och annan verksamhet i enlighet med fastställda regler 

Stödjande Medlem

Med Stödjande medlem menas person eller hushåll som vill hålla viss kontakt med klubben och stödja verksamheten. Stödjande medlem erhåller fortlöpande information via epost och hemsida samt kan till självkostnadspris och när tillfälle ges delta i klubbflygningar och annan verksamhet i enlighet med fastställda regler.