Taby Seaplane Club

PC eller förlängning

Reglerna angående förlängning eller återupptagande av sjöbehörighet (Sea rating) har förändrats och från 2015 gäller nedanstående regler.

För att förnya sin behörighet SEP kan man antingen göra en s k PC eller en förlängning. För de som har både SEPL och SEPS kan man dra nytta av flygtiden på respektive klass och förlänga dessa samtidigt.

En sjöbehörighet gäller liksom tidigare under en period av 24 månader. Tidigast tre månader innan förfallodagen kan den förnyas utan att perioden förskjuts. Det kan ske antingen genom 1) Förlängning eller 2) PC. En behörighet som tillåtits att förfalla kan inte aktiveras genom en förlängning eller PC utan endast genom en Återupptagning.

1. Förlängning

En förlängning av SEPS-klass kan genomföras om man uppfyller minst 12 timmars flygtid på SEPL eller SEPS innehållande:

  • 12 starter och landningar
  • 6 timmars flygtid som befälhavare
  • Minst 1 timmes repetitions utbildning med flyglärare

Minst 1 timmes befälhavartid och 6 av de begärda 12 starter o landningarna ska vara genomförda i varje klass under den 12 månadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag.

I praktiken innebär detta att piloten kan flyga 11 timmar på SEPL, 1 timma som befälhavare på SEPS, plus att man då gör sina 6 starter och landningar och på det förlänga sin SEPS. Omvänt gäller samma om man vill förlänga sin SEPL. Man kan förlänga både SEPL och SEPS vid ett och samma tillfälle. Vid förlängning används blankett I-1654-9.

2. PC

Om inte flygtidskraven enligt ovan är uppfyllda måste en PC göras med en sjöflygkontrollant. Efter godkänd PC gäller behörigheten ytterligare 24 månader. Sjöflygkontrollanten använder för detta blanktett L-1609-5.

Förkortningar

SEPS= Single Engine Piston Sea
SEPL=Single Engine Piston Sea
SET = Single Engine Turbine
PC = Proficiency Check
FI(A) = Flight instructor
CRI(A) = Class instructor
ATO = Approved Training Organization
RF = Registered Facility (Organisationsform under avveckling)