Taby Seaplane Club

Grund och bjälklag

JM har nyligen gjutit fundament för tankanläggningen samt lagt bjälklag för klubbhuset. Under täckningen fins väggsektioner som kommer att resas de närmaste veckorna.

grund-klubbhus