Taby Seaplane Club

Bygge i vårsolen

Uppslutningen vid senaste byggdagen var ovanligt stor och detta trots sportlov och skidsäsong. Med många armar kan man göra mycket samtidigt och söndags spacklades väggar, paneler sattes upp, taket i tornet isolerades och ytterligare sladdar drogs för el och larm. Nu på söndag 14/3 kör vi vidare med nya moment och har vi tur tar vi tar kafferasten i vårsolen utanför.

Flera personer från kringliggande bostadsrättsföreningar har också visat intresse och är numera medlemmar i klubben.

Klubbens flygplan SE-KEU är i slutfasen av renoveringen och har besiktigats, nu pågår pappersarbetet av CAMO. Den andra maskinen står i Umeå och genomgår även den kompletterande arbete för ARC. Båda maskinerna planeras vara färdigställda inför islossningen som nog inte är så långt bort trots allt.