Taby Seaplane Club

Säkerhetssidan uppdaterad

Säkerhetssidan har uppdaterats med länkar till två intressanta rapporter från Transportation Safety Board of Canada. Dessa utgör aktuell och intressant läsning inför kommande säsong och då oavsett om man flyger privat eller kommersiellt sjöflyg.  Båda rapporterna bygger på analyser av sjöflygolyckor i Canade mellan 1976 och 1990. Den ena rapporten belyser i vilka faser olyckor händer och pekar på orsaker till haverierna och hur i de flesta fall piloten brustit i rutiner, handhavande eller omdöme. Den andra rapporten belyser överlevnadsaspekten vid haverier i vattnet vilket inte minst visar på vikten av passagerar briefing och förberedelser innan start.