Taby Seaplane Club

Utcheckning Startar

klubbcheckUtcheckning för att flyga klubbens flygplan startar omgående. Eftersom behovet varierar mellan olika piloter kontaktar du och planerar övning i samråd med skolchefen.

Innan den praktiska övningen skall varje pilot som självstudie gå igenom de material som finns under fliken utbildning och årlig klubbcheck. Detta innefattar ett övergripande måldokument, ett operationellt prov samt ett tekniskt prov för flygplanstypen.  Tekniskt prov för C206 blir tillgängligt inom kort. Repetera också kompendiet HP-50 för sjöflygare.