Taby Seaplane Club

Årsmöte 2013

Täby Sjöflygklubb inbjuder samtliga betalande medlemmar till årsmöte Onsdagen den 13 Mars klockan 19.00. Mötet hålls i klubbens lokal på Pontongränd 9 i Hägernäs. För att styrelsen skall hinna behandla eventuella motioner skall dessa vara styrelsen tillhanda senast 13 Februari. Motioner skickas bäst via epost till info@tsk.nu.

Styrelsen