Taby Seaplane Club

Nu är vi igång

Våren har kommit och årets första sjöflygplan sjösattes i början av Maj. Nu ser vi fram emot en lång och fin sommar och flera timmar i luften.

Om allt gått som planerat hade detta också inneburit början för årets sjöflygutbildning. Klubben ansökte tidigt om förlängning av vårt tillstånd att bedriva kompletterande utbildning till sjöflyg. Trots vår tidiga ansökan kom svaret sent och var negativt. P.g.a nya Europeiska regler kring flygutbildning som började gälla 8/4 kunde vårt tillstånd inte förlängas utan en ny ansökan enligt nu gällande reglelverk måste insändas. Detta innebär mer administration, högre kostnader  och en handläggningstid som sannolikt skulle spoliera hela säsongen. Klubben jobbar nu med att få till stånd ett sammarbete med befintliga aktör med gällande tillstånd för att därigenom kunna bedriva sjöflygutbildning. Vår förhoppning är att få detta klart under Maj månad.

Är du intresserad av att lära dig flyga på sjö kontakta vår skolchef Robert Wagner på 0709-647637 och läs mer här.

Är du intresserad att flyga SE-LVP, en fin C206 och förvärva en andel i maskinen kontakta Björn Andersson på 0708-228806