Taby Seaplane Club

Sjösatt och redo

Äsjosattningntligen! Efter en ovanligt lång period av noggranna inspektioner där näst intill varje plåt, skruv och nit i flygmaskinen kontrollerats enligt tillverkarens krav är säsongen igång på allvar. SE-LVP lämnade vintervilan 13 Maj och guppar nu vid bryggan i Hägernäs. Fyra elever är redan igång och samtliga har gjort sina första pass på flottörer. En i övrigt åldrande skara sjöflygare kan också glädja sig åt en föryngring, som dessutom är kvinna.

Det finns hopp för sjöflygandet i Sverige.