Taby Seaplane Club

Årsmöte 2015

Täby Sjöflygklubb inbjuder samtliga betalande medlemmar till årsmöte Torsdagen den 19 Mars klockan 19.00. Mötet hålls i klubbens lokal på Pontongränd 9 i Hägernäs. För att styrelsen skall hinna behandla eventuella motioner skall dessa vara styrelsen tillhanda senast 26 Februari. Motioner skickas bäst via epost till kontakt@tsk.nu.

Styrelsen