Taby Seaplane Club

Byggdagar

Inled det nya året med att bygga hus! Vi har nu kommit en bra bit på väg och huset är i princip varmbonat. Kvarstår gör delar av taket som inte kan sättas igen förrän eldragningen är klar. Norra väggen skall isoleras med stenull nu när allt flamskyddsmedel är färdigstruket. Nu på lördag den 2 Januari samt Onsdag 6 Januari klockan 09.00 – 15.00 har vi ytterligare byggdagar. Då hoppas vi att taket kan färdigställas och norra väggen mot tankanläggningen isoleras. Blir vi tillräckligt många så kan vi också börja regla upp innerväggarna. Medtag gärna egna verktyg såsom hammare, skruvdragare etc.

Gott Nytt År önskas alla läsare