Taby Seaplane Club

Nyheter i hus och hemsida

klubbstuga-20100125

På Hägernäsviken regerar för närvarande skidåkare, skidseglare och pimpelfiskare. Med tio minus grader utanför känns sommaren just nu avlägsen.  Så när nu vintern och isläget med tydlighet eliminerat alla chanser till sjöflyg får vi istället bygga vidare på klubbhus och hemsida.

Intresset för det lilla huset vid strandkanten är stort och allt som oftast kommer folk förbi för att bara säga hej, eller undrar vad som pågår. I dagsläget är hela huset, med undantag för tornet isolerat och fuktspärr monterat i tak och vissa väggar. Montering av väggskivor har påbörjats samt uppregling av innerväggar. Dragningen av elrör är näst intill klart. Allt detta hade varit omöjligt under denna korta tid utan en bra uppslutning från klubbens medlemmar som arbetat hårt och generöst bidragit med material. Vi forsätter i samma tempo.

Utveckling av klubbens hemsida pågår kontinuerligt och det finns flera uppslag och nya funktioner i tankarna. Nyligen adderades formulär med epostfunktioner för att enkelt kunna ansöka om medlemskap i klubben. Medlemskap kan sökas i någon av kategorierna Huvudmedlem, BRF medlem eller Stödjande medlem. Mer information om de olika medlemskategorierna finns under menyn Bli Medlem. Vi har också uppdaterat avgiftsstrukturen för 2010 vilka mer speglar det kostnader vi förväntar för verksamheten. Kostnaderna för att flyga klubbens plan är ännu så länge lite svårbedömt då det beror på antalet piloter samt hur försäljningen av LN-TSG fortlöper. Efter stämman den 22 mars hoppas vi veta mer.