Taby Seaplane Club

Årsmöte 2011

Årsmötet i Täby Sjöflygklubb planeras att hållas Torsdagen den 31 Mars 2011 kl 19:00 i klubbstugan vid Hägernässtrand. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 Februari. Mer information kommer via e-post till registrerade medlemmar.

 

Välkomna