Taby Seaplane Club

DI Debatt: Vräk inte affärsflyget

Näringslivet förlorar en möjlighet till flexibla flygkommunikationer som är en självklarhet i hela övriga Europa, skriver Sven Hagströmer och Per Holknekt med flera……

Swedavias agerande går rakt emot Stockholms läns landstings regionala utvecklingsplan (RUFS 2010) som slår fast att ”… verksamheten på Bromma i huvudsak ska inriktas på att stödja näringslivets utveckling ­genom att dels vara en flygplats för reguljär flygtrafik, dels en flygplats för affärsflyget”. 

Läs hela debattartikeln.