Taby Seaplane Club

Sjöskolning igång

Nu är äntligen sjöskolningen igång. Denna gång dessvärre försenad av ny byråkrati, nya bestämmelser från EASA och en lång handläggningstid från tillsynsmyndigheten. Är du intresserad av att lära dig sjöflyg, snart den enda privatflyget som är möjligt i Stockholm, kontakta oss för en provlektion eller komplett utbildning. Utbildningen är ungefär 10 timmars flygtid lite beroende på flygtrim och sjövana och sker på en Cessna 206.