Taby Seaplane Club

Förfallen SEPS behörighet

Nya krav har införts kring förnyelse av SEPS (Single Engine Piston Sea). En behörighet som varit förfallen i högst 12 månader har tidigare kunnat förnyas genom PC med kontrollant. Från och med Oktober 2013 är detta inte längre möjligt utan man måste då vända sig till en auktoriserad flygskola som bedömer behov av eventuell tilläggsutbildning innan PC kan genomföras. Egentligen gäller reglerna redan nu men p.g.a att Transportstyrelsen inte gett adekvat information har man skjutit på datumet. En bra regel är således att förnya sin behörighet i god tid innan den går ut. Läs hela brevet från Transportstyrelsen.