Taby Seaplane Club

Aktuellt

Bryggan kompletteras

utlopare1

 

Nya och bättre utlöpare har i dagarna levererats till Hägernäs av snäll medlem. Dessa är 2×6 meter vilket kommer ge betydligt bättre och säkrare tilläggning när vinden ligger på. Tack Björn och BjörnEntreprenad för bryggor och lastbilen med den långa kranen.

Rapport från årsmötet

Täby Sjöflygklubbs ordinarie årsmöte genomfördes som planerat Torsdagen den 31 Mars 2011 kl 19:00. Ett tjugotal medlemmar slöt upp i detta första årsmöte som klubben kunde hålla i nya klubbhuset. Årsmötet öppnades av ordförande Jan-Ola Karlsson som i snabb takt betade av punkterna. Jan-Ola föredrog också verksamhetsberättelsen för 2010 och man kan inte annat än förundras över hur mycket arbete och tid som läggs ner kring verksamheten. Förutom en del trevlig flygning under sommaren speglades 2010 av byggnationer av klubbhus och bryggsystem samt arbete med att driftsätta klubbens flygmaskiner. Flygmaskinerna har under 2009 och 2010 också dragit med höga kostnader och flera överaskningar vilket resulterat i att klubben tvingats göra ekonomiska avskrivningar och en förlust för räkenskapsåret. Utsikterna för 2011 ser däremot bättre ut även om vi inte lyckats sälja någon av våra flygmaskiner, kassören håller hårt i slantarna vilket är bra. Valberedningens förslag på styrelse inför 2011 antogs och vi har fått visst nytillskott i form av Rober Wagner, Björn Pettersson samt Martin Johansson som tillträder som ordinarie ledarmot respektive suppleanter. En fullständig förteckning över styrelsen 2011 finns här.

Nog om historen. Ny arbetas det intensivt med att förbereda klubbens C206 inför sjösättningen. Flygplanet är under omregistrering och kommer inom kort heta SE-LVP, ingen kan ana hur mycket papper som behöver fyllas i och skickas in för att göra detta. Innan sjösättning kommer 100 timmars service utföras, byte av vissa instrument samt tätning av flottörer. Utöver detta sedvanlig tvätt och vaxning. Vår förhoppning är att kunna sjösätta under mitten av maj månad, men som vanligt är det beroende på medlemmars insatser och att inga tekniska överaskningar tillkommer vilket snabbt kan revidera planen.

Årsmöte 2011

Årsmötet i Täby Sjöflygklubb planeras att hållas Torsdagen den 31 Mars 2011 kl 19:00 i klubbstugan vid Hägernässtrand. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 Februari. Mer information kommer via e-post till registrerade medlemmar.

 

Välkomna

Vinterflyg och husbygge

Det var en tid sedan vi skrev om det pågående klubbhusbygget men allt som oftast är det aktivitet i huset. Nu senast i söndags både byggdes och flögs det i viken. Insidan är nu mer eller mindre klar med både golv och tak i alla rummen. Badrummet har fått kakel på väggarna och snart finns även klinkergolvet på plats. Tornrummet har fått räcke och själva trappschaktet är inklätt. Så fort svetsaren är klar byts stegen ut mot en riktig trappa. Larm och passageutrustning kommer snart kunna kopplas in och då byts nycklar mot kort och kod. Den Eurocub som brukar ligga vid bryggan kom på besök och gjorde flera starter och landnngar med medlemmar som fick en tur över Värtan i det fina vintervädret. Tack för det UL sektionen.

eurocub

God Jul

194

 

God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare. Alla medlemmar som följt de senaste veckornas epost korrespondens har sett att intresset är stort för klubben och sjöflyget. Många vill stödja både i stort och smått. 

Stort tack för det.

 

Sjöflygsäsongen till ända

Idag Söndag parkerades den sista flygmaskinen i vinterdvalan och väntan inför kommande vårvärme. Även om flygandent tar en paus så fortgår färdigställandet av klubbhuset med kommande organiserade och spontana byggdagar. Det är egentligen inte så långt kvar innan insidan är färdig.

Samtidigt finns många tankar i huvudet hur klubben kommer att se ut i framtiden. Kommer klubben äga någon flygmaskin eller kommer alla  maskiner vara i privat ägo. På vilket sätt kommer skolning att kunna bedrivas och hur stor är egentlige underlaget för den verksamheten. I en stad som Stockholm där antalet flygplatser för almänflyget krymper snabbare än någon annan platsi världen borde underlaget vara gott för sjöflygutbildning. Men det krävs kapital och stor vilja för att finansiera och bedriva verksamheten. Utan tillströmning av nya piloter och med möjlighet att lära sig sjöflygandets konst går vi en något bister framtid till mötes.  Detta och mycket annat tål att tänka på under vintern.

Positivt och smått unikt för en flygklubb är det goda kontakter vi har med våra grannar. Antalet medlemmar från kringliggande bostadsrättsföreningar i Hägernäs Strand ökar för varje vecka. Spontana besök och överlag positiva reaktioner är vad som möter oss vid besök i klubbstugan och bryggorna. Nästa år hoppas vi kunna göra fler gemensamma flygaktiviter tillsammans med våra medlemmar. 

Med sikte mot en fint sjöflygår 2011….

Medlemsskap

Vill du bli medlem i Sjöflygklubben, stödja vår verksamhet, flyga eller kanske hyra den nästan färdiga lokalen i slutet av strandpromenaden. Vi söker fler medlemmar piloter, boende i området eller stödjande som tycker sjöflyg är roligt. Titta närmare på medlemssidan om de olika medlemskategorierna och fyll ansökningsformuläret redan nu. Medlemskap gäller då hela 2011.